Wegsignalisatie

Wegsignalisatie huren , kopen of op maat laten maken? Dat doet bij U Cant Wegsignalisatie NV

Wegsignalisatie is er om maximale veiligheid op de openbare weg te verzekeren. Het is dus niet onlogisch dat permanente signalisatie op de openbare weg of tijdelijke signalisatie bij wegenwerken aan strikte regelgeving onderworpen is.

Om een wildgroei aan wegsignalisatie en onduidelijke communicatie te vermijden, heeft de Vlaamse Overheid daarom het Standaardbestek 250 (SB250) uitgegeven. Dit handboek beschrijft in detail waaraan verticale signalisatie (verkeersborden) en horizontale signalisatie (markeringen) op technisch vlak dient te voldoen.

Voor verkeersborden worden in dit standaardbestek onder meer de vormgeving, uitvoering, minimale afmetingen, reflectiegraad en zo meer uitvoerig beschreven. Die richtlijnen verschillen zelfs naargelang het type wegenwerken.

Wanneer u wegsignalisatie op de openbare weg plaatst, of signalisatiematerialen aanbiedt via een prijsofferte of openbare aanbesteding aan een overheidsdienst, moet u er zich dus van verzekeren dat uw signalisatie wettelijk conform is.

Bent u zelf aannemer wegenwerken, dan plaatst u die wegsignalisatie bovendien niet alleen om in regel te zijn met de wettelijke voorschriften of om de veiligheid van andere weggebruikers te verzekeren. Aangepaste wegsignalisatie garandeert namelijk ook de veiligheid van uw eigen medewerkers!

Welke signalisatiematerialen u dan best koopt?

U kan zich door de honderden pagina’s van het typebestek 250 handboek worstelen of u kan even contact opnemen met uw Cant Wegsignalisatie contactpersoon. Wij weten immers perfect aan welke vormvereisten verkeersborden dienen te voldoen voor uw toepassing. U hoeft alleen maar even door te geven welke en hoeveel verkeersborden u precies nodig heeft en waar u het wil plaatsen. De correcte benaming en typenummer van elk verkeersbord kan u eenvoudig opzoeken via ons verkeersbordenoverzicht.

Ook voor verkeersbaken (sergeanten), verkeerskegels, reflecterende barelen en andere wegsignalisatiematerialen kan u op onze expertise rekenen.

Wegsignalisatie kopen of huren?

Bij Cant Wegsignalisatie kan u wettelijk conforme wegsignalisatie kopen, maar ook huren. Handig als u slechts tijdelijk signalisatie nodig heeft, nietwaar?